Lasy Państwowe

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Wypełnij wszystkie pola i wyślij. Po wysłaniu otrzymasz e-mail potwierdzający przyjęcie zgłoszenia.

Formularz zgłoszeniowy


Adres siedziby

Dane

Adres korespondencyjny

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ (jedna z osób umocowanych do reprezentacji koła)

(na ten adres zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia wniosku)

DANE OSOBY WSKAZANEJ DO KONTAKTÓW ROBOCZYCH

Działania promocyjne zgłaszane do konkursu

(maks. 3)

 

(np. liczba uczestników, rodzaj mediów/tytuł: prasa/tv/internet, zasięg medialny: liczba użytkowników/ wyświetleń/oglądalność/nakład, inne)

Klauzula